Taekwondo klub GROM-CROATIA

Treniraj u GROMU - BUDI KO GROM!

Održana Skupština kluba

Dana 28. kolovoza 2023. godine u prostorijama MO „Vrbik“ s početkom u 18,00 sati održana je Izborna Skupština Taekwondo kluba „Grom“ – Croatia. Prisustvovali su svi članovi Skupštine.

Dnevni red je bio:

  1. Izbor radnog predsjedništva
  2. Izvješće predsjednice kluba o radu u proteklom periodu
  3. Financijsko izvješće tajnice kluba za 2022. godinu
  4. Izvješće Nadzornog odbora kluba o dosadašnjem radu
  5. Razriješenje svih osoba ovlaštenih za zastupanje i svih tijela kluba
  6. Prijedlog i glasanje za nove ovlaštene osobe i članove upravnog i nadzornog odbora
  7. Plan rada u 2023.-2024. godini
  8. Razno

Ad 1. Po prvoj točki dnevnog reda predložena su tri člana radnog predsjedništva sa Ivanom Bonačić-Krešić na čelu. Za zapisničara je izabrana Gordana Jerkić. Po izboru radnog predsjedništva utvrđeno je da su prisutni svi članovi Skupštine kluba.

Ad 2. Dosadašnja predsjednica kluba Ivana Bonačić-Krešić podnijela je izvješće o radu u kojem se osvrnula najviše na humanitarni rad kluba u radu sa djecom s posebnim potrebama, koji se redovno odvija u dvorani O.Š. G. Viteza. Isto tako klub zbog malog broja članova u toj dvorani prestaje djelovati u O.Š. Grigor Vitez, a s djecom s posebnim potrebama nastaviti će se raditi u dvorani na Vrbiku. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Ad 3. Tajnica kluba Ljubica Bonačić-Krešić iznijela je finacijsko izvješće za 2022. godinu koje je već ranije dostavljeno svim članovima zajedno sa ostalim materijalima za održavanje skupštine. Detaljno je iznijela prihode od članarina i donacija sredstava u 2022. godini. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Ad 4. Predsjednik Nadzornog odbora pročitao je kratko izvješće rada nadzornog odbora u kojem je utvrđeno da je Nadzorni odbor izvršio nadzor u radu kluba te nadzor finacijskog izvješća da nije pronašao nikakvih nepravilnosti u radu.

Ad 5. Zbog isteka mandata dosadašnjem rukovodstvu kluba i svim tijelima upravljanja klubom, izglasana je razriješnica svim tijelima upravljanja i osobama ovlaštenim za zastupanje kluba predsjednici Ivani Bonačić-Krešić te tajnici Ljubici Bonačić-Krešić.

Ad 6. Na prijelog Skupštine za predsjednicu kluba izabrana je Ivana Bonačić-Krešić, za dopredsjednika Ivan Bonačić-Krešić, a za tajnicu Ljubica Bonačić-Krešić s obrazloženjem da su u protekle 4 godine odlično obavljali svoju dužnost u vođenju kluba te nema razloga da se mjenjaju. Ovlaštene osobe za zastupanje kluba su: Ivana Bonačić-Krešić predsjednica kluba i Ljubica Bonačić-Krešić tajnica kluba. Upravni odbor čine tri člana predsjednik, dopredsjednik i tajnica kluba. Za članove nadzornog odbora izabrani su Gordana Jerkić, Damir Mijatović i Sanja Paradžik. Svi su izabrani jednoglasno javnim glasanjem. Nakon izglasavanja predsjednica kluba Ivana Bonačić-Krešić nastavlja voditi sjednicu.

Ad 7. Prijedlog plana i programa rada je iznesen sa detaljima te je podložan promjenama tijekom godine zbog iznenadnih aktivnosti, koje mogu ući u plan rada kluba naknadno.

Ad 8. Pod točkom Razno bilo je razgovora o ljetnim pripremama te o velikom međunarodnom hapkido seminaru krajem godine na kojem bi članovi kluba trebali sudjelovati.

Taekwondo klub GROM-CROATIA © 2016 Frontier Theme